Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
top of page
Search
 • Writer's pictureGeopolitics.Λsia

สัมมนา “พลิกโฉมธุรกิจด้วย Generative AI – Generative AI Horizon 2024”

Updated: Jan 18

เทคโนโลยี AI เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกในศตวรรษนี้ มีบทบาทสําคัญต่อทุกธุรกิจ

หากท่านอยากเรียนรู้ เข้าใจ และนํา AI มาใช้เพื่อยกระดับองค์กรให้ทันสมัยและก้าวหน้า

สัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี มาร่วมแบ่งปันมุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในงานนี้

หัวข้อสัมมนา: พลิกโฉมธุรกิจด้วย Generative AI – Generative AI Horizon 2024

**หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ควรเดินทางด้วย BTSวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เวลา 9:00 – 17:00 น.

วิทยากร: คุณกานต์ ยืนยง และคุณอังกูร วงศ์กลธูต

ราคา 3,500 บาท/1 ท่าน

ลงทะเบียน และชำระเงินด้วยการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/MBf6yYiBt5LTCDp39

หรือส่งสลิปการโอนเงินมาได้ที่ info@siamintelligenceunit.com


ประวัติวิทยากรคร่าว ๆ ของทีม SIU


คุณกานต์ ยืนยง • เป็นผู้บุกเบิกลีนุกซ์ภาษาไทย (Linux Thai Distribution: Kaiwal Linux) และเขียนหนังสือคู่มือการใช้งานลีนุกซ์ภาษาไทยและสามารถจำหน่ายได้กว่า 6,000 เล่ม

 • ได้รับประกาศนียบัตร: Diploma on Quantum Computing & Programming during the QWorld Summer School 2021, focusing on fundamentals of classical and quantum systems, using QWorld’s introductory tutorial Bronze-Qiskit, Diploma Number: QBronze64-412

 • ได้รับประกาศนียบัตร Womanium | Quantum: Quantum Computing Hackathon Certificate

 • ได้รับประกาศนียบัตร Womanium | Quantum: Quantum Computing Hardware Certificate

 • ได้รับประกาศนียบัตร: เป็นผู้นำโครงการเอไอเพื่อตรวจจับแนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง และสังคม “PulsarWave” ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 อันดับแรกของการเข้าร่วมประกวดแฮ็คกาตอนของ Google AI vertex จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วโลกกว่า 4,600 คน ดูประกาศนียบัตรได้ที่ https://lablab.ai/u/@kan_yuenyong187/clki9m6j302pkod0hag3eyjte

 • เป็นผู้นำโครงการ Model Fine-tuning สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LLM) สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ “LLMs for Geopolitical Risk Analysis via Supercomputing" เป็นโครงการความร่วมมือระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ LANTA กับ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) สวทช.

 • เป็นผู้แต่งบทความวิชาการ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างทั้งในด้านการวิเคราะห์และการวิจัยในสังคมศาสตร์ (Generative AI's role in social science both in research assistance and analysis) นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2566 บทความนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวิจัยโครงการขั้นสูงด้านกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างโครงการ “สังคมศาสตร์ในยุคถัดไป” (Next Generation Social Science: NGS2) รวมถึงการก่อกำเนิดสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในสังคมศาสตร์ (Computational Social Science: CSS) อย่างเป็นระบบ บทความวิชาการนี้ยังได้พูดถึงการประยุกต์ใช้ "ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง” (Generative AI: Gen AI) ในงานด้านสังคมศาสตร์ในทุกแง่ทุกมุมอีกด้วย


** ประวัติเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในที่ https://bit.ly/KanYuenyong


คุณอังกูร วงศ์กลธูต

 • ผู้เขียนหนังสือ “แสนไลค์...คุณทำได้” เป็นผู้บุกเบิกแนวคิด และการใช้ Facebook Ads อย่างมืออาชีพและสามารถจำหน่ายได้กว่า 5,000 เล่ม

 • เป็นนักคิด ผุ้สร้างแนวคิด นักวางแผน นักวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ มากมาย

 • ผู้สร้างแนวคิดการใช้ SMS มาใช้ในเชิงพาณิชย์ และการส่งข่าวสารในยุคแรก

 • ผู้ทำแนวคิดการใช้งานเว็บไซต์ให้กับแบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย

 • ผู้สร้างตัวตนเสมือนจริงในโลกออนไลน์ การตลาดออนไลน์

 • ผู้สร้างแนวคิดการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ

 • ผู้สร้างสรรค์แนวคิด การปรับปรุงสินค้า การทำสินค้าใหม่ ให้กับองค์กร

 • วิทยากรให้กับองค์กรต่าง ๆ ในเรื่องของการ “บริหารจัดการเวลา” ด้วยแนวคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการคิดแบบองค์รวม (Systemic Thinking)โดยมองสิ่งต่างๆ เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน ไม่แยกส่วน

** ประวัติเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในที่ https://bit.ly/ungkoolทีม SIU ได้รางวัล


Google Vertex AI Hackatron - https://lablab.ai/event/google-vertex-ai-hackathon ในการแข่งขัน AI ในเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมารายละเอียด


การปฏิวัติในวงการไอที เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคือวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี2022 หลังจากที่ OpenAI ได้เปิดตัว ChatGPT ทำให้กระแสของการใช้ AI มีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจหลังโควิดก็ยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ การแข่งขันทางด้านธุรกิจก็ยิ่งเพิ่มความยากมากขึ้น หลายองค์กรใหญ่ ๆ ในต่างประเทศเริ่มลดพนักงานที่ไม่ได้คุณภาพ และเริ่มใช้ AI มาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ในประเทศของเรามีคนที่รู้เรื่อง AI อยู่หลัก ๆ 3 กลุ่มด้วยกันคือ


 1. คนที่รู้ว่า AI ดีมีประโยชน์ แต่ไม่ได้สนใจ

 2. คนที่รู้ว่า AI สามารถใช้งานได้ แต่เพียงแค่นำไปใช้เฉพาะด้าน

 3. คนที่ใช้ AI และระบบทำงานแทน


จะเป็นอย่างไร ถ้าองค์กรของคุณจ้างพนักงานมาใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ และลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันนี้ทีม SIU เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ผู้นำ หรือผุ้บริหารได้เข้าใจถึง AI อย่างลึกซึ้ง และการนำ AI ไปใช้ในองค์กรได้จริง


หากคุณเป็นผุ้นำ หรือทีมบริหารที่มีปัญหา

 • กำลังตกยุค หรือช่วงเวลาสำหรับของการเปลี่ยนแปลงที่ 100 ปีมีครั้งหนึ่ง ที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

 • จ้างพนักงานด้วยอัตราเงินเดือนสูง แต่ขาดประสิทธิภาพการทำงาน

 • การทำงานไม่มีระบบ หรือมีระบบแต่ไร้ระเบียบ

 • พนักงานลาออก และไม่มีใครสามารถทำงานต่อหรือทดแทนได้

 • จำกัดด้วยความคิด หรือวิธีการเดิม

 • เสียเวลากับการพึ่งพาคนมากกว่าระบบ


สัมมนาครั้งนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้


Generative AI – Generative AI Horizon 2024 จะพาให้เข้าใจพื้นฐานของ AI ที่ไม่ตกขบวนตั้งแต่ที่มาจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ ChatGPT ที่โด่งดังแต่ยังมีแบรนด์อื่น ๆ มากมายที่ช่วยให้คุณสามารถเกลาวิธีคิดอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น


ต่อด้วยการทำเวิร์กชอป ในช่วงบ่าย ที่กลั่นกรองเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้แนวคิดในการบริหาร และจัดการทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ทรัพยากรบุคคล ทีมวิเคราะห์ข้อมูล ทีมการตลาด ทีมไอที ฯ


รูปแบบการเรียน

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

 • Computer Notebook ส่วนตัว ระบบปฏิบัติการใดก็ได้ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน


ช่วงเช้า

9.00 - 9.30 น. – ลงทะเบียนและแนะนำหลักสูตร

9:30 – 12:00 น. ผู้เรียนจะเข้าใจเรื่องของ AI แบบรู้จริงอย่างละเอียด

 • บทนำเกี่ยวกับ AI ที่เจาะลึกที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ

 • ประเภทของ AI ที่ไม่ใช่แค่ เรื่องของการเขียน Prompt เช่น

(1) การปรับแต่งอุณหภูมิ (temperature setting) เพื่อให้เอไอลดการใช้จินตนาการลงและยึดกับข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้น ปัญหาในทางกลับของมาตรการนี้คือในบางกรณีเราอาจต้องกำหนดให้เอไอใช้จินตนาการเพื่อสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างฉากทัศน์อนาคตเป็นต้น

(2) การโต้ตอบกับเอไอหลายระลอกเพื่อค่อย ๆ ชี้นำให้เอไอทำงานตามเป้าหมายของงาน (multiple-iteration prompting)

(3) การใช้เทคนิควิศวกรรมพร้อมพต์ เช่น การวางระบบสายโซ่เหตุผล (chain of thought)

(4) การสร้างเนื้อหาโดยใช้ระบบสืบค้นเสริม (Retrieval Augmented Generation: RAG) RAG จะรับอินพุตเข้ามาแล้วทําการเรียกคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอินพุตนั้นจากแหล่งข้อมูล เช่น วิกิพีเดีย เอกสารเหล่านั้นจะถูกนํามาต่อกับอินพุตเดิมแล้วส่งเข้าสู่โมเดลการสร้างข้อความ เพื่อสร้างเอาต์พุตขั้นสุดท้าย ทําให้ RAG สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ข้อเท็จจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งมีประโยชน์มากเนื่องจากความรู้ในโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง RAG ช่วยให้โมเดลภาษาสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเพื่อสร้างเอาต์พุตที่น่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องฝึกฝนใหม่

(5) หรือใช้วิธีเหล่านี้ผสมผสานกันทั้งหมด

 • หลักการของ AI ทุกแนว และคุณควรรู้ว่าควรจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

· เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ การประสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณมนุษย์: ระบบคิดที่ 1 (ปรีชาญาณมนุษย์) และระบบคิดที่ 2 (AI LLM) (จากไอเดีย คิดเร็ว และช้าของ Daniel Kahneman)

 • ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้ พร้อมเฉลยความลับที่คุณเองไม่เคยรู้มาก่อน

 • เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ดีไหมที่จะทำ AI ภาษาไทย ทำแล้วคุ้มจริงไหม

 • ปัญหาและข้อจำกัดของ AI แล้วถ้า AI ทำได้ดีขนาดนี้การจ้างงานจะเข้มข้นขึ้นไหม และคนไม่มีคุณภาพหรือไม่พัฒนาจะทำตัวอย่างไร

 • แนวโน้มของ AI กับเศรษฐกิจ และองค์กร และการทดแทนแรงงาน

 • การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรับมือกับการปฏิวัติเอไอด้วย Mission-Driven Pentomic Structure

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


ช่วงบ่าย (เรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

13:00 – 16:30 น. เรียนรู้และทำแบบฝึกหัด บวกประสบการณ์แนวคิดทางธุรกิจ (Business Logic)

 • เรียนรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่องค์กรอาจจะรู้แต่ไม่ปรับตัว และทำแล้วไม่เกิดผล

 • เรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ AI มาแก้ไขแนวคิด และหลักการ และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน

 • การจัดเวทีทางธุรกิจ แนวคิดไอเดียธุรกิจ การทำการตลาด การวางแผนและวางกลยุทธ์โดยใช้ AI

 • การประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาใช้งานในโลกความจริง และข้อจำกัดที่พึงระวัง

 • ความลับของ AI ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน

16.30 - 17.00 น. สรุปเนื้อหาและตอบคำถาม
Commenti


bottom of page